شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
معاون بهداشت و فنی
فرزانه زماني ثاني فارغ التحصيل  مقطع  كارشناسي رشته مامايي در سال  76 از دانشگاه علوم پزشكي بابل مي باشد.
سنوات خدمت در طول 24 سال خدمت اخير: به عنوان كارشناس مامايي در مراكز بهداشتي درمانيكارشناس طرح پزشك خانواده روستايي                                                                                                                                                
كارشناس مادران و سالمندان در واحد سلامت خانواده ، مدير آموزشگاه بهورزي به مدت 10 سال و از سال 1394 تا اكنون به عنوان معاون بهداشتي شبكه مي باشند.                                                                                               
1398/06/31
Powered by DorsaPortal