شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
واحد کنترل مواد غذایی

 

وضعيت نيرو:  مهندس افلاطون پورعلي                    كارشناس مسئول نظارت بر موادغذايي
          مهندس موسي عظيم پور    كارشناس نظارت بر مواد غذايي
 
   مهندس الهام سپهري                 كارشناس نظارت بر مواد غذايي
 
 
واحد نظارت بر مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي :

 

-          كنترل و نظارت بر واحدهاي توليدي مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و ظروف بسته بندي از بدو تاسيس تا توليد و عرضه محصول

 

-          كنترل و نظارت بر كالاهاي غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي كه از طريق مرزها وارد كشور ميگردندو صدور مجوز ترخيص آنها

 

-          كنترل و نظارت بر كالاهاي غذايي ، آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي كه از كشور خارج مي گردند و انجام تمهيدات لازم جهت صدور گواهي بهداشتي آنها

 

-          انجام اقدامات لازم جهت صدور پروانه بهره برداري ،مسول فني و ساخت واحدهاي توليد مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

 

-          صدور شناسه نظارت براي واحدهاي كارگاهي توليد مواد غذايي و آشاميدني

 

-          نظارت بر اجراي ماده 11 قانون مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

 

-          ارتقاء توان علمي و حرفه اي مسولين فني در انجام وظايف

 

-          كنترل و بهبود شرايط توليد فراورده هاي غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي از طريق نظارت مستمر بر واحدهاي توليدي شهرستان

 

-          كنترل و بهبود شرايط توليد ظروف و مواد بسته بندي

 

-          اعلام قوانين و ظوابط فني و بهداشتي به متقاضيان تاسيس واحدهاي توليدي و رعايت قوانين و ظوابط مربوطه در هنگام صدور پروانه هاي بهداشتي

 

-          برخورد قانوني با افراد و واحدهاي متخلف در امر توليد مواد غذايي و بهداشتي و همكاري با مراجع قضايي و انتظامي در هنگام بروز تخلف احتمالي

 

-          رسيدگي به شكايات واصله از مواد غذايي و بهداشتي توليد كارخانجات شهرستان و ارجاع نتيجه به مبادي زيربط و پيگيري شكايات واصله از مواد توليدي خارج از شهرستان از طريق مراجع ذيصلاح

 

-          همكاري و مشاركت با ساير ادارات در زمينه اجراي طرح هاي مرتبط با مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

 

-          در مراكز توليدي هدايت و تشويق واحدهاي توليدي در تطابق با قوانين HACCP-GMP-GHP و همكاريهاي لازم در زمينه اخذ گواهي نامه هاي فوق

 

-          ارتقاء سطح علمي و توانمند سازي مسولين فني واحدهاي توليدي در انجام شرح وظايف

 

-          جمع آوري ، طبقه بندي ، تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي درخصوص ميزان فعاليت كارخانجات و ارسال گزارشات لازم به معاونت غذا و دارو

1398/07/14
Powered by DorsaPortal