شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
واحد آمار
 

شرح وظايف واحد آمار:

1- همكاري در جمع آوري داده هاي مورد نياز بر اساس فرمهاي نظام نوين آماري از سطح مراكز بهداشتي درماني تابعه

2-جمع بندي و تجزيه وتحليل اطلاعات مورد نياز بر اساس داده هاي جمع آوري شده

3-پايش از مراكز و خانه هاي بهداشت

4- ارسال اطلاعات مورد نياز به مركز بهداشت استان

5-  برگزاري جلسات آموزشي مورد نياز كاركنان واحدهاي مراكز بهداشتي درماني تابعه

6- انجام سرشماري از دو حوزه شهري و روستائي شهرستان و استخراج جمعيت شهرستان

7- انجام تحليل اطلاعات مربوط به زيج حياتي و تهيه كتابچه تحليل زيج حياتي و مرگ و مير به معاونت بهداشتي در هر سال

شرح وظايف مربوط به واحد رايانه:

1. پشتيباني و آموزش پرسنل در  سيستم اتوماسيون اداري

2. نظارت بر سيستم اينترنت و راه اندازي آن براي تمامي واحدهاي ستادي

3. عيب يابي و رفع عيب سيستم هاي موجود در ستاد شبكه و ماكز بهداشتي درماني

4. راه اندازي شبكه هاي داخلي

5. پشتيباني از سيستم نرم افزاري سيستم هاي شبكه

6. نصب سيستم عامل و نرم افزار هاي مورد نياز بر سيستم هاي موجود

7. آموزش 

8. . به روز رساني و انجام امور مربوط به سايت شبكه بهداشت رامسر

 

                                           اسامي پرسنل شاغل در واحد آمار و انفورماتيك

نام و نام خانوادگي

سمت

ياسر اخوان رضايت

كارشناس آمار

سوسن نخچوان

كارشناس آمار و مدارك پزشكي

حميده وحيدي

كارشناس مدارك پزشكي

1398/07/28
Powered by DorsaPortal