شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر
br ENGLISH
كارشناسان واحد
        سيده  نرجس مهدويان  كارشناس نظارت بر درمان                  دكتر  سيده رزا پورسيد لزرجاني  معاون درمان          
     زهرا بيگلري      كارشناس ناظر بر آزمايشگاه                          محا كيارشي    كارشناس نظارت بر درمان
1398/05/28
Powered by DorsaPortal