شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
وضعيت مراكز و موسسات دولتي و خصوصي

تعداد

نام

رديف

14

مطب فعال پزشك عمومي

1

20

مطب فعال پزشك متخصص

2

11

مطب فعال دندانپزشكي

3

5

فيزيوتراپي

4

2

بيمارستان

5

2

درمانگاه

6

1

موسسه راديولوژي و سونوگرافي

7

6

دفتر كار مامايي

8

3

دفتر كار تغذيه و رژيم درماني

9

4

لابراتوآر پروتز دندان

10

1

بهدار تجربي دهان و دندان

11

2

دفتر كار بينايي سنجي

12

3

عينك طبي

13

1

دفتر كار شنوايي سنجي

14

2

دفتر كار گفتار درماني

15

1

مركز مشاوره و ارائه خدمات مامايي

16

7

آزمايشگاه(خصوصي و دولتي )

17

1

مركز درمان سوء مصرف مواد دولتي

18

7

مركز درمان سوء مصرف مواد خصوصي

19

2

پايگاه اورژانس 115

20

8

مرگز بهداشتي و درماني

21

1394/07/06
Powered by DorsaPortal