شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
موسسات پزشكي

1.بيمارستان ها:

-بيمارستان امام سجاد (ع)رامسر

-بيمارستان احمد نژاد كتالم

2.درمانگاه ها:

-درمانگاه تامين اجتماعي

-درمانگاه امام خميني (ره)

3.فيزيوتراپي ها:

-.فيزيوتراپي رازي

-.فيزيوتراپي شفا

-.فيزيوتراپي نوين

-فيزيوتراپي مهرگان

-.فيزيوتراپي ثامن

موسسه راديولوژي و سونوگرافي:

-موسسه راديولوژي و سونوگرافي دكتر ساروي

4.موسسه ساخت و فروش عينك طبي:

-موسسه كمال

-موسسه نوين ديدگان

-موسسه مرجان

5.مركز مشاوره و ارائه خدمات مامايي:

-مركز مهرآفرين

1394/07/06
Powered by DorsaPortal