شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
اعضاء

اعضاي كميسيون:

1-رييس كميسون پزشكي شهرستان : مديريت شبكه بهداشت و درمان شهرستان

2-معاون درمان

3-يك نفركارشناس نظارت بر درمان

4-رياست بيمارستان

5-رياست نظام پزشكي شهرستان

6-پزشكان متخصص غير از پزشك معالج فرد

1394/07/06
Powered by DorsaPortal