شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
شماره تلفن هاي شبكه بهداشت رامسر

جهت ارتباط با ما :  رامسر ميدان امام خميني-بلوار امام خميني-فاز3-جنوبي 35-  شبكه بهداشت و درمان شهرستان رامسر    - كدپستي:4691844447

تلفن

نام خانوادگي

معاونت/مديريت/نام واحد بهداشتي

011-55255362

دكتر  حميدرضا مبشري

مديريت شبكه

011-55259773

فرزانه زماني ثاني

معادن بهداشتي

011-55255572

دكتر سيده رزا پورسيد/مها كيارشي

معاون درمان

011-55252099

مهندس ابراهيم قنبري

حراست

011-55253915

مهندس  علي ابراهيمييان/مهندس نوري ايزكي

كارشناس مسئول سلامت محيط و كار

011-55259753

جمشيد محدثي/مرتضي اقدامي

واحد اداري/كارگزيني

011-55251815

علي خان رمكي/محسن رجب سروش

واحد مالي

011-55259754

مهندس پورعلي/ مهندس عظيم پور

واحد نظارت بر موادغذايي

011-55251813

زهرا شيخ كاظمي/فاطمه سرمدي

واحد گسترش

011-55254055

 

كانون بازنشستگان

011-55256680-84

مريم رانكوهي

روابط عمومي/بهداشت دهان و دندان

011-55256680-84

دكتر اديب زماني/مژگان لاريجاني

واحد دارويي

011-55256680-84

خديجه بالابندي/مهدي خاتمي

واحد آموزش سلامت /تغذيه

011-55256680-84

جعفرقلي فيلي

سلامت روان

011-55256680-84

عذرا چراغي/ آيدا ديلمي

سلامت خانواده

011-55256680-84

هدي جوربنيان

بهداشت مدارس

011-55256680-84

ياسر اخوان/حميده وحيدي

آمار /IT

011-55256680-84

مريم كشاورز

دبيرخانه

 

1398/10/09
Powered by DorsaPortal