شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
بسته آموزشي ويژه پزشكان خانواده (سلامت روان)

بنام خدا

برنامه درمان دارويي بيماران مبتلا به افسردگي

 

اين روش درماني محدود به داروهايي ميباشد كه در نظام شبكه بهداشتي امكان تجويز آن از سوي پزشك محترم مراكز بهداشتي و درماني وجود دارد، در غير اينصورت براي پزشكان شاغل در بخش خصوصي استفاده از ساير داروهاي ضد افسردگي كه اطلاعات و تبحر كافي در تجويز آن را دارند منعي وجود ندارد.

پس از تشخيص بيماري افسردگي (در اين خصوص در جزوه آموزشي و نيز در بروشور مربوطه اطلاعات كافي آمده است) و پيش از تجويز دارو بررسي هاي زير انجام شود:

1.    ايا بيماري افسردگي فعلي مربوط به فاز افسردگي بيماري دو قطبي (مانيك دپرسيو ) است؟

2.    آيا بيمار  سابقه بيماري اسكيزوفرنيا داشته است؟

3.    آيا بيماري افسردگي فعلي با علايم سايكوز همراه است؟

4.    آيا بيمار مبتلا به افسردگي فكر خودكشي دارد؟

پاسخ بلي به هر يك از سوالات فوق ارجاع بيمار به روانپزشك را الزامي مينمايد. مورد 3 و 4 نياز به ارجاع فوري دارد. پزشك محترم ارجاع كننده ميتواند پس از درمان، در پيگيري درمان بيماري و پيشگيري از عود هاي بعدي نقش مهمي ايفاء نمايد.

5. اگر بيمار مبتلا به افسردگي فاقد فكر خودكشي است ولي تمايل به مردن دارد، از زندگي خسته شده، دلش ميخواست اگر بشود يه نحوي بميرد و از اين زندگي خلاص شود، در اين صورت:

·       او را طبق پروتكل زير درمان نماييد

·       هر يك هفته يكبار با تلفن از حال وي جويا شويد و يا براي مشاوره، وي را به مركز مشاوره بهداشت رواني ارجاع دهيد

·       اين بيمار را هر دو هفته يكبار به مدت 2 ماه ويزيت نماييد

·       اگر به مديريت درماني اين بيمار احاطه كافي نداريد، وي را به روانپزشك ارجاع دهيد

6.    در صورتيكه بيمار مبتلا به افسردگي هيچيك از موارد چهار گانه فوق را نداشت، براي درمان مراحل زير را انجام دهيد:

 

روش اول:

1.    تجويز 20 ميلي گرم فلاكستين روزانه بعد يا وسط صبحانه (براي افراد بالاتر از 60 سال 10 ميلي گرم)

2.    اين دوز درماني را يكماه ادامه دهيد

3.    در صورت عدم پاسخ درماني و يا بهبودي نسبي آن را به 40 ميلي گرم در روز (20 ميلي گرم بعد از صبحانه و ناهار) افزايش دهيد ( براي افراد بالاتر از 60 سال به 20 تا 30 ميلي گرم)

4.    اين دوز دارو را به مدت 4 هفته ديگر (8 هفته از ابتداي درمان) ادامه دهيد

5.    در صورت حصول پاسخ درماني مطلوب، اين دوز را به مدت 6 ماه ادامه دهيد

6.    در صورت عدم پاسخ درماني پس از 8 هفته ميتوانيد از روش سوم استفاده نماييد و يا به روانپزشك ارجاع دهيد

7.    در صورت عوارض داروي فلاكستين و عدم تحمل بيمار از روش دوم استفاده نماييد

روش دوم:

تجويز نورتريپتيلين

1.    تجويز 25 ميل گرم نورتريپتيلين هر شب بعد از شام يا قبل از خواب، هفته دوم 50 ميلي گرم شب، هفته سوم 75 ميلي گرم شب ( يا 25 ميلي گرم ظهر و 50 ميلي گرم شب). اين مقدار دارو را تا 4 هفته ادامه دهيد (براي افراد بالاتر از 60 سال نصف دوز فوق را تجويز نماييد).

2.     در صورت عدم پاسخ درماني و يا پاسخ نسبي پس از 4 هفته، هفته پنجم 50 ميلي گرم ظهر 50 ميلي گرم شب، هفته ششم 50 ظهر 75 ميلي گرم شب، هفته هفتم 50 ميلي گرم ظهر و 100 ميلي گرم شب (150 ميلي گرم در روز براي ماه دوم). براي افراد بالاتر از 60 سال نصف دوز فوق را تجويز نماييد.

3.    در صورت پاسخ درماني آن را به مدت 6 ماه ادامه دهيد

4.    در صورت عدم پاسخ درماني ميتوانيد از روش سوم استفاده نماييد و يا به روانپزشك ارجاع دهيد

روش سوم:

1.    20 ميلي گرم فلاكستين صبح + 25 ميلي گرم نورتريپتيلين  شب. بعد از دو هفته در صورت عدم دريافت پاسخ درماني مناسب اقدام زير را انجام دهيد. در افراد بالاتر از 60 سال نصف دوز بالا را تجويز نماييد.

2.    20 ميلي گرم فلاكستين صبح + 50 ميلي گرم نورتريپتيلين هر شب. در صورت عدم دريافت پاسخ درماني مناسب پس از 4 هفته،  وي را به روانپزشك معرفي نماييد. در افراد بالاتر از 60 سال نصف دوز فوق را تجويز نماييد.

در مورد عوارض، طول مدت درمان نگهدارنده و اطلاعاتي در مورد ساير داروهاي ضد افسردگي لطفا به جزوه اموزشي مراجعه نماييد.

 

 

 

 

1398/10/09
Powered by DorsaPortal